دین، فرهنگ و جامعه

ببوگی، دختر ۱۱ ساله افغان است که می‌گوید به دلیل فقر و اینکه پدرش قرضدار بوده، ناگزیر تن به ازدواج داده است.

نوشته شده توسط مدیر سایت

 

 

او می گوید که زمانیکه پدر قرضدارش در هلمند کشته شد، مادرش بیمار بود. به خانوادۀ ببوگی که نتوانسته بودند قرض شان را بپردازند پیشنهاد شد تا ببوگی را به جای قرض، به قرضدار پدرش بدهند.

ببوگی می گوید که حتا در روز عروسی اش هم کار کرده و وسایل کهنه را جمع آوری کرده است.

به گفتۀ ببوگی، او برای دو ماه پیش مادرش برگشته تا کمی کار خانه را یاد بگیرد و قادر به راضی نگه داشتن خانوادۀ شوهرش شود.

ببوگی قبل از ازدواج وسایل و ابزار کهنه جمع آوری می کرد و روزانه ۲۰ تا ۵۰ افغانی درآمد داشت. او می گوید که گاهی هم در خانه های مردم پاک کاری می کرده تا از این راه بتواند برای خواهران و برادرش غذا تهیه کند.

درباره نویسنده

مدیر سایت

پیام بگذارید